HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: Huygameviet

[CS 1.6] NTC Zombie Server - Thay Đạn Không Còn Là Một Vấn Đề Với Khẩu Crow3 (Fast Reload)✔

31 ratings | 3023 views
Donate: https://unghotoi.com/huygameviet [CS 1.6] NTC Zombie Server - Thay Đạn Không Còn Là Một Vấn Đề Với Khẩu Crow3 Khẩu tiểu liên (Crow3) với khả năng thay đạn cực nhanh nếu bạn căn chuẩn và nhanh tay ấn nút thay đạn . Cùng băng đạn lớn, độ giật giảm hứa hẹn sẽ mang đến một cảm giác vô cùng mĩ mãn cho những ai thích săn zombie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✔Player: Huygameviet Acc: Police NTC [Huy SniPer] ✔Welcome to group: https://goo.gl/wF6KHh ✔Map: zm_zax23_upgrate ✔IP: 123.30.236.146:27016 ✔Website: http://tintuc.ntc666.biz ✔Fanpage: http://facebook.ntc666.biz ✔Group server: https://www.facebook.com/groups/ntczombie ✔Download nhanh vào server Zombie: http://taive.ntc666.biz
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (33)
Dead Pool (1 month ago)
làm sao để có skin súng như thế này vậy
Rainbow_ MCgamer (5 months ago)
huy oi mih nhap id ko co sever day
Gaming VN Anime (11 months ago)
Huy ơi, kiếm giúp mình sever zombie biohazard 2009 đi
Huygameviet (11 months ago)
Gaming VN Anime ping cao lắm chơi ko ăn thua đâu
Trước Võ (1 year ago)
ai biet tui ko ?
Tài Võ (1 year ago)
bam nut j để thay đạn nhah
Huygameviet (1 year ago)
căn thời gian reload rồi ấn nút bắn một lần nữa nha bạn!
duong pham (1 year ago)
ơ đây là online ạ ?
Deal With it (1 year ago)
link nhac la j vai O_O
anh tuan Ho (1 year ago)
Chơi CS 1.6 oline kiểu gì vậy a ( hướng dẫn luôn nka )
Huygameviet (1 year ago)
Em vào Find Server => Favorites => Add Server => nhập 123.30.236.146:27016 rồi vô chơi thôi!
AngellTM (1 year ago)
Choi Co Can Nick Ko ANh
NHT Decker (1 year ago)
đồ crow lúc nào mà chả phải căn
Bùi Quân (1 year ago)
co tui la khoabui do :)
Hiếu Trần (1 year ago)
2 Anh
Hiếu Trần (1 year ago)
Yes Sure
Huygameviet (1 year ago)
Chao em ^^
juan love chipana (1 year ago)
comosellama lamusica ultima
Channel Linh (1 year ago)
Xin nhạc Intro
Shadow Raz (1 year ago)
I have 350 ping on the server but i want u to know it is so awesome :) !
Daniell Molina (1 year ago)
link crow-3 zp
Nhat Quang (1 year ago)
làm sao anh, em thay đạn chậm rì à
sorry , I'm just Russian little English you know, I mean you can add every one of the weapons, zombies and characters in cs:sme I'll give you $20
Huygameviet (1 year ago)
I do not understand what you mean? Please tell me more?
I'll give you $20 if you add all the weapons , characters and zombies , all weapons one,and show the video
Nhat Quang (1 year ago)
mong anh có nhiều clip về sv :*
Huygameviet (1 year ago)
em để ý lúc thay đạn có cái dòng màu vàng chạy2 ở thân súng, em căn lúc nào nó ở đoạn giữa thì ấn nút Bắn nhé
Cá Sấu (1 year ago)
anh huy
pasas el juego >:v
take my facebook Alberto Javier Torrealba Melo We talk later that l have to go to sleep >:,v and yo pass the game for facebook xd and thanks for rplying
yes xD
Huygameviet (1 year ago)
what? do you speaking english??
:v

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.