HomeФильмы и анимацияRelated VideosMore From: TheBelgianBro

UfAlWa - Tovenaar de eerste slag

133 ratings | 1342 views
Wij kozen de opdracht een kortfilm te maken over het boek genaamd: De tovenaar - De eerste slag. Wij hebben er veel werk in gestoken en hopen dus dat u zal genieten van deze kortfilm. Jullie kiezen welk boek wij moeten verfilmen volgende keer! ╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝BUTTON FOR MORE!!!! If you are reading this then SUBSCRIBE TO US!!!!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (11)
MCblockytrees (4 years ago)
ja da ben ben ik (bram) probleem ermee??
Quinten B. (4 years ago)
Is dat bram ??
yana wevendak (5 years ago)
Goed gedaan jongens!
Romerez Delisa (5 years ago)
Even tho I don't understand dutch, I really like this
Raffa Aquino (5 years ago)
nice neefke, word je later ook acteur/regisseur ? ;p
Brecht Biesmans (5 years ago)
De Grijze Jager, Lord Of The Rings, Star Wars XD Super coole film btw
MusicXLover2526 (5 years ago)
Echt geweldig ge moet meer van die opdrachten krijge ;o
Job Scholten (5 years ago)
...
simon carolus (5 years ago)
Mwhoehahahah ..... De bloopers zijn TE GRAPPIG ...... ;))))) nice work boys xxxxxxxxxx schweila ;))xxx
model world (5 years ago)
swag man
Harun Bayram (5 years ago)
haha gekke film :)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.