HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: Rock GamerVN

Counter-Strike: BTE ( NEW UPDATE M249 Phoenix ) //ROCKGAMERVN

9 ratings | 172 views
🚩Bạn là người mới ? Hãy click vào link để Đăng Ký Channel mình nhé 🡆 Đừng quên ấn Like & Đăng ký Kênh để được xem nhiều Clip hay hơn nhé ^V^ và hãy nhấn vào quảng cáo để giúp mình nha ^V^ Cảm ơn mọi người! Subscriber: https://www.youtube.com/channel/UCSF2Sq04V6srUpcmC0_BXKA 🡆 Hãy giúp mình cán những mốc SUBSCRIBER:✅ 100 : ✅ 200 : ✅300 : ✅400 : ✅ 500 : ✅ 600 : ✅ 700 : ✅ 800 : ✅ 900 : ✅ : 1000 : ✅ 2000 : ❌ 3000 : ❌ 4000 : ❌ 5000 ☑️ Theo dõi mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018112687431 Link download 🎮:https://lopte.pro/CnVW1ig ------------------------------------- Phần mềm quay video----------------------------------- 📹 OBS : https://obsproject.com/down... 📹 Action : https://mirillis.com/en/dow...... -----------------------------------LIVESTREAM---------------------------------------------------- 🔴 OBS : https://obsproject.com/down... 🔴 Xsplit : https://www.xsplit.com/#gam... ╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ░░░░░ ░░░░▀█▄▀▄▀██████░▀█▄▀▄▀████▀ ░░░░ ░░░░░░░▀█▄█▄███▀░░░▀██▄█▄█▀ ❤ Thanks For Watching ^^ ❤
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (7)
Nông tuấn Thành (3 months ago)
Anh ở lạng sơn ak
Rock GamerVN (3 months ago)
NTT sv gaming HCM bạn
Trần thiên (3 months ago)
Thằng doge kêu tui tới đây
Rock GamerVN (3 months ago)
hihi <3
Ninh Doge (3 months ago)
Trần thiên cmt nhanh vãi
Ninh Doge (3 months ago)
Skin đẹp
Rock GamerVN (3 months ago)
trong game có phần add thêm súng muốn thêm khẩu nào thì thêm thôi :3 còn nhiều súng nữa cơ

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.