HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: Huygameviet

[CS 1.6] NTC Zombie Server - Thông Ass Zombie Bằng Thanatos 9!!!!

38 ratings | 2704 views
Donate: https://unghotoi.com/huygameviet Mọi người vào server giao "thông" với mình nha ^^ ====================================================== Player: Huygameviet Acc: Vip_Net_The_King Welcome to group: https://goo.gl/wF6KHh Map: zm_zax23_upgrate IP: ntc666.biz:27016 Website: http://tintuc.ntc666.biz Fanpage: http://facebook.ntc666.biz Group server: https://www.facebook.com/groups/ntczombie Download nhanh vào server Zombie: http://taive.ntc666.biz
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (33)
Thắng Đoàn (2 months ago)
dc lên tivi nè
Một Nghìn Kẹo Mút (3 months ago)
NTC là gì vậy e k hỉu??
Huygameviet (3 months ago)
Next Top Center!
Lity Hen (1 year ago)
Thì ra chú là vip_net_the_king =)))
WanG (1 year ago)
mong ntc dung sap ^^
Huygameviet (1 year ago)
Được nhiều người chơi ủng hộ và gắn bó thì có mà 1000000 năm nữa không sập ý chứ haha
Minh Nguyen (1 year ago)
làm video lại ntc đi,giờ đông lại rồi ông
Something Channel (1 year ago)
Mik đang ki rồi the vào đang nhập kiểu j
Nam Trần (1 year ago)
no cu cho minh xem thui ko cho choi ai giup minh voi
Nam Trần (1 year ago)
cảm ơn bạn mà bạn có biết mua bom lader ở đâu ko
Huygameviet (1 year ago)
Bạn đổi tên rồi vào game ấn nút Y ghi là /reg để đăng ký vào game nhé!
Eyes Jade (1 year ago)
Bác này gắn bó với NTC lâu nhỉ :))
Eyes Jade (1 year ago)
Mình thì bị chán từ hồi admin Tasturai thôi không làm nữa. Hôi đấy gameplay thay đổi, zom bị nerf thảm hại luôn nên bỏ. Giờ thi khá hơn tí nhưng nhìn chung vẫn nhiều hành cho zom quá :D
Huygameviet (1 year ago)
8 năm rồi!
viethoang tran (1 year ago)
đoạn 7:00 con sting nó bấm phím gì mà nhảy xa thế a
cuong nguyen (1 year ago)
dang ky nick kieu gi anh huygameviet
Huygameviet (1 year ago)
Em vào game đổi tên theo ý mình rồi vào server sẽ có nút đăng ký nhé
GETREKTJose 71 (1 year ago)
nice :v
Huygameviet (1 year ago)
Thank.Bro :)
cmt rồi mà éo cmt lại đ m
ღマジやばくღ (1 year ago)
cho minh hoi mtc la gi vay
ღマジやばくღ (1 year ago)
thanks
Huygameviet (1 year ago)
nice team counterstrike
Minh Phương (1 year ago)
ad update tiếp bản cs bte nữa đi
Minh Phương (1 year ago)
+Huygameviet mà bản của ad so với bản cs bte fanmade update 5 có khác không???
Huygameviet (1 year ago)
ok. mình sẽ update sớm nhất có thể ^^
Good Pziip (1 year ago)
em xin link nhạc ở intro của anh
đéo hiểu gì luôn :)))
Nguyen Ice (1 year ago)
ai dang choi acc depzai123 zay tui khong co choi rui do nha /ps no xai sung ji ?
Ninh Bống Channel (1 year ago)
cho e xin lin nhạc thứ 2 a ơi
Nguyen Ice (1 year ago)
4:26 dang tinh mua tang hinh thi mua lon giap chac lun :V
Nguyen Ice (1 year ago)
Con ji nua :v
Huygameviet (1 year ago)
dân ntc đây rồi :3

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.